Ambasadoři jsou aktivní lidé v místních komunitách, politici a úředníci, které spojuje zájem o téma šetrné a udržitelné mobility. Lidé mohou mít různý pohled na svět, různé názory. Ale všechny spojuje zájem o své nejbližší okolí a vize, kterou vyjadřuje Výzva CityChangers 2030

Karel Švanda

Karel Švanda


Jsem ambasadorem projektů

Sběrná síť kovového odpadu

V Hradci Králové / Pardubicích od září 2019 budujeme neformální sběrnou síť na kovový odpad, obsluhovanou na nákladních kolech.  Lidé mohou odevzdat kovový odpad zatím na 7 místech....

Něco o mně

Za mě mluví moje práce. 

Modul: Ambasadoři


Popis ambasadorů je podporován v rámci projektu Danube Cycle Plans (Policies, plans and promotion for more people cycling in the Danube region), který je podpořen z Evropských fondů (EFRR, NPP).