Ambasadoři jsou aktivní lidé v místních komunitách, politici a úředníci, které spojuje zájem o téma šetrné a udržitelné mobility. Lidé mohou mít různý pohled na svět, různé názory. Ale všechny spojuje zájem o své nejbližší okolí a vize, kterou vyjadřuje Výzva CityChangers 2030

Jan Cindr

Jan Cindr


Jsem ambasadorem projektů

Pomozme dětem na vlastní nohy

Problém Děti dnes trpí akutním nedostatkem pohybu. Přestože mnoho z nich sportuje, WHO doporučených 60 minut aktivního pohybu denně pro zdravý vývoj splňuje jen každý pátý kluk a osmé...

Něco o mně

Obsah pro Vás připravujeme.

Modul: Ambasadoři


Popis ambasadorů je podporován v rámci projektu Danube Cycle Plans (Policies, plans and promotion for more people cycling in the Danube region), který je podpořen z Evropských fondů (EFRR, NPP).