Ambasadoři jsou aktivní lidé v místních komunitách, politici a úředníci, které spojuje zájem o téma šetrné a udržitelné mobility. Lidé mohou mít různý pohled na svět, různé názory. Ale všechny spojuje zájem o své nejbližší okolí a vize, kterou vyjadřuje Výzva CityChangers 2030

Vít Šnajdr

Vít Šnajdr


Jsem ambasadorem projektů

Žákovský městský parlament

První setkání žákovského městského parlamentu, pilotního projektu, který v ČR zatím nebyl realizován, se konalo 13. prosince 2019. v Rytířském sále Vlašského dvora. Unikátní projekt...

Něco o mně

Obsah pro Vás připravujeme.

Modul: Ambasadoři


Popis ambasadorů je podporován v rámci projektu Danube Cycle Plans (Policies, plans and promotion for more people cycling in the Danube region), který je podpořen z Evropských fondů (EFRR, NPP).