Ambasadoři jsou aktivní lidé v místních komunitách, politici a úředníci, které spojuje zájem o téma šetrné a udržitelné mobility. Lidé mohou mít různý pohled na svět, různé názory. Ale všechny spojuje zájem o své nejbližší okolí a vize, kterou vyjadřuje Výzva CityChangers 2030

Jiří Komínek

Brno, odbor dopravy

Uvozovky
Bez překážek není úspěchu!

Jsem ambasadorem projektů

Data o cyklodopravě

Dokážeme porozumět pohybu cyklistů v našich městech? Pro pohyb automobilů využíváme řadu modelů na základě sčítání intenzit a sbíraných dat. Řadu let jsme používali běžná sčítání,...

Něco o mně

Od dětství mě to táhlo dvěma směry – k počítačům a cyklistice. V dospívání jsem však dal přednost sportu a 7 let jsem závodil na silničním i horském kole. Cyklistika mi tak dala jedinečnou možnost detailně poznat okolí mého bydliště a díky cestování po republice na závody a soustředění, také alespoň nahlédnout, jak je to s podmínkami pro cyklisty dále než jen v mém okolí.

Původně pocházím z východočeské Litomyšle, ale do Brna mě to na kole vždycky táhlo, jelikož zde mám několik členů své rodiny. Často jsem absolvoval trasu Litomyšl–Brno, kdy pro mě byla nejhorší právě ta poslední část brněnskými ulicemi. Díky nepříliš husté síti cyklistické infrastruktury jsem se necítil komfortně, ačkoliv jsem měl na kole naježděno poměrně hodně kilometrů.

Po gymnáziu jsem se rozhodl dát přednost druhé zálibě: počítačům. Vystudoval jsem geoinformatiku na Univerzitě Palackého v Olomouci a již během studia mě to táhlo k dopravě a dopravním datům. Profesně jsem se krátce zabýval železniční dopravou, ale nyní již působím v pozici správce digitálních dat na Odboru dopravy v Brně. Zde se snažím ze své pozice dělat město pro cyklisty přístupnější.

Naším zájmem je otevírat data veřejnosti, ať už to jsou cyklistická opatření, data o pohybu cyklistů nebo například data o nehodách či cyklistických stojanech. Jako město věříme, že čím více toho lidem dáme, tím více se nám vrátí. V neposlední řadě se snažím analyzovat data a poskytovat jejich výsledky jako argument kolegům, proč je zde důležité budování cyklostezky či jinde např. vedení cyklistů v protisměru.

Věřím, že jen pocit a zážitek nestačí, vždy je dobré argumentovat daty! Jsem přesvědčen, že postupnými krůčky se dá město formovat tak, aby se všem účastníkům dopravy žilo lépe.

Čím více CityChangerů bude aktivních, tím se města budou moci měnit rychleji.

Každý z nás může být CityChanger!

Modul: Ambasadoři


Popis ambasadorů je podporován v rámci projektu Danube Cycle Plans (Policies, plans and promotion for more people cycling in the Danube region), který je podpořen z Evropských fondů (EFRR, NPP).