Ambasadoři jsou aktivní lidé v místních komunitách, politici a úředníci, které spojuje zájem o téma šetrné a udržitelné mobility. Lidé mohou mít různý pohled na svět, různé názory. Ale všechny spojuje zájem o své nejbližší okolí a vize, kterou vyjadřuje Výzva CityChangers 2030

Zuzana Hegmonová

Zuzana Hegmonová

Odbor městské zeleně, Zlín

Jsem ambasadorem projektů

Park Komenského

Jednotně, střízlivě, bez příkras. Tak tvořili autoři novou podobu Komenského parku ve Zlíně, který se po své rekonstrukci stal skutečným městotvorným prvkem. Vše je v něm přívětivé,...

Něco o mně

Za mě zatím hovoří hlavně moje práce. 

Modul: Ambasadoři


Popis ambasadorů je podporován v rámci projektu Danube Cycle Plans (Policies, plans and promotion for more people cycling in the Danube region), který je podpořen z Evropských fondů (EFRR, NPP).