Park Komenského

Cena Projekt přihlášený do soutěže Cena Víta Brandy .

Jednotně, střízlivě, bez příkras. Tak tvořili autoři novou podobu Komenského parku ve Zlíně, který se po své rekonstrukci stal skutečným městotvorným prvkem. Vše je v něm přívětivé, neokázalé a využitelné. Stavba proběhla v krátkém období, kdy bylo uprostřed „živého“ města přeměněno území několika hektarů. 

Některé stromy a staré zahuštěné výsadby prostor zarůstaly, členily park a zmenšovaly jeho plochu. Vybavení dosloužilo. Lidé se v parku nezdržovali, jen probíhali nebo čekali na okrajích na autobus, v pracovní den tu bylo možné potkat nejspíše děti za školou. Bezpečnost a hygiena prostoru nebyly na úrovni, která se očekává od centrálního prostoru krajského města. Tak vypadal park Komenského ve Zlíně ještě před několila lety. 

Tato podoba je už minulostí, park se stal centrem setkávání a svébytnou součástí zlínského centra. Základní myšlenka byla vytvořit prostor pro současnost, zároveň s odkazem na klasické formy a měřítka.  

Do řešení byla zahrnuta adaptace klasicistní knihovny jako zázemí parku a otevřený objekt. Za knihovnou je umístěna fontána. Síť starých a nevýznamných chodníků nahradila v parku velká, do terénu vepsaná, elipsa. Přístupy byly vyřešeny přímkami chodníků. Parkem prochází volná, vlnící se pěšina – spojnice. Přibylo nové hřiště pro děti, houpačka pro dospělé.  Od frekventované ulice Štefánikova chrání hřiště horizontální objekt sala terrena, v centrálním prostoru je umístěn v těžišti prostoru  nový hudební altán.
Území je vybaveno lavicemi, plató, osvětlením, hračkami a jiným mobiliářem.

Revitalizace znamenala „nový start“ pro vybrané rostliny a jasným uspořádáním porostů byly vytvořeny podmínky pro  zahradnickou kreativitu a permanentní péči.

Do rekonstrukce byla zahrnuta související ulice Školní, nejvýznamnější ulice na hranici mezi starým a novým městem. 

Stavba proběhla v krátkém období, kdy bylo uprostřed „živého“ města přeměněno území několika hektarů. Park se všem líbí, občané Zlína a širokého okolí park vyhledávají a hojně ho využívají, bývá cílem rodinných výletů. Odborná krajinářská veřejnost ocenila revitalizaci parku Komenského  také cenou Park desetiletí.

Shrnutí:
  • Charakteristika a popis opatření: Revitalizace parku Komenského a jeho okolí ve Zlíně
  • investor: Statutární město Zlín
  • autorský tým: Ing. Václav Babka, Ing. arch. Pavel Mudřík
  • generální dodavatel:  PSG – International , a.s. , Zahradnické práce: ACRIS zahrady s.r.o.
  • realizace: 01/2014–01/2015

Projekt byl přihlášený do soutěže o Cenu Víta Brandy 2022. Jejím cílem je ocenit dobré změny ve veřejném prostoru, které vedou k rozvoji komunitního života a podpoře zdravého životního stylu. Soutěž pořádá Partnerství pro městskou mobilitu, z. s., a přihlášené projekty vyhodnocuje nezávislá porota. Více o soutěži zde.

Detaily najdete v přihlášce do soutěže Cena Víta Brandy 2022, která je s veškerými podrobnostmi ke stažení ZDE.Zpět na všechny proměny

Ambasador projektu:

Zuzana Hegmonová

Zuzana Hegmonová

Odbor městské zeleně, Zlín

Modul: Projekty