Ambasadoři jsou aktivní lidé v místních komunitách, politici a úředníci, které spojuje zájem o téma šetrné a udržitelné mobility. Lidé mohou mít různý pohled na svět, různé názory. Ale všechny spojuje zájem o své nejbližší okolí a vize, kterou vyjadřuje Výzva CityChangers 2030

František John

starosta města Zábřeh

Uvozovky
Jen trvale udržitelné může být krásné.

Jsem ambasadorem projektů

Knížecí sady

Na okraji zastavěného území města Zábřeh na místě bývalé historické čtvrti vznikl jedinečný lesopark. Původní louka se díky péči krajinářů a projektantů proměnila v místo zajímavé...

Něco o mně

Od roku 2010 jsem starosta města Zábřeha a předseda Svazku obcí mikroregionu Zábřežsko. Od roku 2012 zastupitel Olomouckého kraje.

Dlouhodobě usiluji o vytváření funkční krajiny na Zábřežsku. Prvním kamínkem do pestré mozaiky bylo vybudování cyklostezky na opuštěném železničním drážním tělese, která mimo jiné umožnila bezpečně a atraktivně propojit lidi s krajinou. Založení nového parku Knížecí sady s oválem pro in-line, dětská kola a odrážedla je dalším z prvků komponované krajiny, ve které vzájemně komunikují lidé, příroda, krajina s kopci, rybníky a řekou či historie. Stěžejní bude také vybudování sítě účelových komunikací lemovaných zelení (v návaznosti na komplexní pozemkové úpravy) sloužících jako cyklotrasy. Rozvoj udržitelné dopravy ve městě a regionu včetně cyklostezek je samozřejmostí. Výslednicí má být (multi)funkční trvale udržitelá, odolná, stabilní, atraktivní a krásná krajina severní Moravy, ve které budou podmínky pro kvalitní život lidí, komunity a nakonec celého organismu města.  

Považuji se za renesančního člověka s všestrannými zájmy, mezi které patří pobyt v přírodě za každého počasí, skauting, cykloturistika, plavání, lyžování, práce na zahradě, včelařství, kampanologie, ochrana přírody a krajiny, ekologie, historie či řezbářství. Potřebu udržitelné perspektivy či cyklostezek a sportovišť si obzvlášť silně uvědomuji při výchově čtyř synů.     

Modul: Ambasadoři


Popis ambasadorů je podporován v rámci projektu Danube Cycle Plans (Policies, plans and promotion for more people cycling in the Danube region), který je podpořen z Evropských fondů (EFRR, NPP).