Ambasadoři jsou aktivní lidé v místních komunitách, politici a úředníci, které spojuje zájem o téma šetrné a udržitelné mobility. Lidé mohou mít různý pohled na svět, různé názory. Ale všechny spojuje zájem o své nejbližší okolí a vize, kterou vyjadřuje Výzva CityChangers 2030

Věra Kolářová

občanka, bývala starostka

Uvozovky
nesnáším sliby a ať si to každý přebere

Jsem ambasadorem projektů

Realizace - propojení cyklotrasy mezi Skrchovem a Letovicemi - místní část Meziříčko

Skrchov je malá obec se 111 obyvateli, která leží u silnice I/43 a je takovou ,,pomlčkou" k propojení dálkové cyklotrasy SVITAVA mezi Brněncem, Skrchovem a Letovicemi, místní části Meziříčko....

Něco o mně

Co vám má říci o sobě? O mě tady nejde. Jde o cyklostezku pro obyvatele naší obce a z širšího okolí.

Modul: Ambasadoři


Popis ambasadorů je podporován v rámci projektu Danube Cycle Plans (Policies, plans and promotion for more people cycling in the Danube region), který je podpořen z Evropských fondů (EFRR, NPP).