Realizace - propojení cyklotrasy mezi Skrchovem a Letovicemi - místní část Meziříčko

Skrchov je malá obec se 111 obyvateli, která leží u silnice I/43 a je takovou ,,pomlčkou" k propojení dálkové cyklotrasy SVITAVA mezi Brněncem, Skrchovem a Letovicemi, místní části Meziříčko. V žádném případě tady ale nejde o cykloturistiku. Prioritně jde o hledání propojení pro občany, aby se mohli dostat na kole bezpečně do Letovic.

Po 10 letech příprav a hledání finančních prostředků byla  dne 20. října 2022 podepsána smlouva na realizaci propojení cyklotrasy mezi Skrchovem a Letovicemi - místní část Meziříčko a koncem roku byly již zahájeny práce.

V roce 2023 bude potřeba ještě finální vrstvu povrchu. Byly zde vícepráce, kde nevyhovoval podklad a musel se  zpevňovat.

V tomto případě se ale nejedná o obyčejnou cyklostezku. Jednalo se o 10 let snažení, jednání a práce, kde zde proběhly i pozemkové úpravy, aby se stavba podařila vůbec zrealizovat. Díky realizaci se podaří a ulehčí jak místním občanům, tak i cyklistům spojení mezi další  obcí a vyhnou se silnici I/43. Toto propojení  bylo historické a cesta  byla zaorána a teď  bude po tolika letech, obnovena. Dochází znovu k propojení obce Skrchov se sousední obcí Meziříčko.

Jaká byla historie? Informace jsou sepsané k 3. 8. 2022.

Prvním cílem bylo, aby se z pozemkových úprav podařilo obnovit původní cestu. To se ale zatím nestalo.

Obec mezitím začala pracovat na projektové dokumentaci a stavebním povolení, kdy se obci podařilo získat z krajského úřadu JMK dotaci na tuto cyklotrasu, ale pouze ve výši 1,8 mil. Náklady na vybudování úseku však mají stát cca 3,5 mil. , což je pro rozpočet obce likvidační (náklady na cyklotrasu odpovídají pomalu 3 ročním rozpočtem obce).

Zbudování cyklotrasy je navíc závislé na spolupráci města Letovic, pod které místní část Meziříčko spadá, protože cesta patří z 1/3 obce a z 2/3 městu Letovice, která ale zatím dotaci nedostala. Náklady na vybudování části cesty, která jde finančně za Letovicemi, na k.ú. Meziříčko u Letovic stojí dalších cca 8 mil. Kč. 

Toto propojení je důležité pro obyvatele, pro obnovení možnosti dostat se pěšky nebo na kole do sousední obce (tak jak to bylo dříve). Dnes musí jít, nebo jet na kole po silnici I/43, po které projede denně až 13 tisíc aut (osobní+nákladní). Situace je o to komplikovanější, že silnice je úzká, bez krajnic.

Popisky k mapkám:

  • plánovaná cyklotrasa na polní cestě (k.ú. Skrchov a Meziříčko u Letovic) - projektová dokumentace C1 Situace širších vztahů, 
  • stav současných cyklotras v okolí Skrchova - nepropojený úsek 5162A a B (Skrchov - Meziříčko u Letovic) - "pomlčka" mezi Pardubickým a Jihomoravským krajem, 
  • návrh trasování cyklotrasy č.24 Svitava po silnici I/43 dle návrhu JMK a 
  • vydané proznačení cyklotrasy dopravním značením přes Meziříčko u Letovic vydané letos. 

Popisky k fotografiím:

  • stav silnice I/43 od křižovatky s přetížením množstvím automobilů (P1090685)
  • přes část Borovou (P1120867, P1150465 upraveno)
  • úzkým úsekem "v kroužkách" vedle meandrů Svitavy a skály (P1120875, P1120878)
  • až po "začátek" Letovic - Slatinka u Letoplastu (P1120892 upraveno)Zpět na všechny proměny

Ambasador projektu:

Věra Kolářová

Věra Kolářová

občanka, bývala starostka

Modul: Projekty