Ambasadoři jsou aktivní lidé v místních komunitách, politici a úředníci, které spojuje zájem o téma šetrné a udržitelné mobility. Lidé mohou mít různý pohled na svět, různé názory. Ale všechny spojuje zájem o své nejbližší okolí a vize, kterou vyjadřuje Výzva CityChangers 2030

Karel Lukeš

Místostarosta Stříbra

Jsem ambasadorem projektů

Obnova Masarykova náměstí

Masarykovo náměstí je hlavním náměstím města Stříbra a urbanisticky jednou z jeho nejcennějších částí, avšak dopravní situace zde komplikovala, až vylučovala pobytovou funkci. Proto...

Něco o mně

Obsah pro Vás připravujeme.

Modul: Ambasadoři


Popis ambasadorů je podporován v rámci projektu Danube Cycle Plans (Policies, plans and promotion for more people cycling in the Danube region), který je podpořen z Evropských fondů (EFRR, NPP).