Obnova Masarykova náměstí

Cena Projekt přihlášený do soutěže Cena Víta Brandy .

Masarykovo náměstí je hlavním náměstím města Stříbra a urbanisticky jednou z jeho nejcennějších částí, avšak dopravní situace zde komplikovala, až vylučovala pobytovou funkci. Proto základním krokem revitalizace náměstí bylo vytvoření nového systému dopravní obslužnosti a průjezdnosti. Rovněž zpevněné plochy, vegetace i celkové komponování prostoru neměly adekvátní kvalitu a bylo je třeba nahradit kultivovaným řešením s dlouhodobou perspektivou.  

 

Základní koncept náměstí vychází ze struktury historického centra města, ale zároveň se snaží splnit funkční nároky a požadavky současné doby, zvýrazňuje historicky významné monumenty a doplňuje je soudobým řešením za použití přírodních materiálů.  

 

Symbolika kruhu a obdélníku

V návrhu revitalizace náměstí jsou základními kompoziční prvky kruh a obdélník, které vycházejí z historické struktury centra města. Obdélníková je plocha náměstí a jeho vnitřní prostor je rozčleněn obdélníkovým rastrem. Ten je tvořen systémem různě široké řádkové dlažby jednotlivých obdélníkových polí skládaných do šachovnicového systému. Pravidelné obdélníkové členění je podpořeno stříhanými alejemi platanů poskytujících společně s navazujícími vodními prvky příjemné mikroklima. 

Symbolika kruhu je převzata z tvaru středověkého města, který je patrný dodnes. Pomyslným středem kruhu ve Stříbře je renesanční budova radnice, od které se ve fragmentech, prostřednictvím vodních prvků, šíří soustředné kružnice ozvěn historie. Fragmenty vodní ozvěny rozdělují náměstí do tří zón: partery západní a východní, s větší koncentrací mobiliáře, jsou prioritně určeny k odpočinku. Středová část je více méně volná a umožňuje příležitostné konání slavností, trhů a kulturních akcí. 

  

Barevnost a světlo 

Základní výběr barev a materiálů vychází ze dvou protikladů, názvu města a barevnosti stěžejního prvku náměstí – fasády renesanční radnice. Dominantní tak jsou dvě „nebarvy“, černá a bílá, které jsou v různých přechodech kombinovány v celém náměstí. 

 

Připomenutí historických vazeb 

Část dlážděné plochy vodního parteru v jihovýchodním rohu náměstí tvoří mozaika fasády dnes již neexistujícího minoritského kláštera. V trase významné středověké evropské kupecké stezky je do dlažby vložen kilometrovník – kovový proužek, do kterého jsou vyryty názvy měst, kterými stezka procházela, a jejich vzdálenosti. V místě, kde stával pomník padlým v 1. světové válce, je tento objekt připomenut stříbrným čtvercovým obrysem v dlažbě. Pískovcová kašna před radnicí je zachována v původním místě a jakoby nahodile pluje na pravidelném dispozičním řešení centra náměstí.  

 

Přínos revitalizace 

 • zklidnění automobilové dopravy v centru města 
 • znovuobjevení obytného prostoru, který si během posledních desetiletí přisvojily automobily 
 • zkvalitnění životního prostředí pro návštěvníky i místní obyvatele 
 • připomínka důležitých historických událostí  
 • zatraktivnění prostoru ve večerních hodinách prostřednictvím nasvětlení důležitých prvků 
 • oživení ruchu města kulturními akcemi na centrální ploše náměstí 

 

Náměstí je nyní využíváno jako významný reprezentativní prostor centra města se splněním požadavků na zklidnění a vytvoření odpočinkové plochy pro obyvatele a návštěvníky města. V prostoru vnitřního parteru je umožněno pravidelné konání kulturních akcí. Důraz je položen na plně funkční řešení systému ploch s maximální možnou estetickou a architektonickou kvalitou a filozofickým podtextem návrhu, který je v souladu s celkovou koncepcí jádra města a odkazuje na významné historické milníky města. 

  

Shrnutí
 • charakteristika a popis stavby: Revitalizace Masarykova náměstí v městské památkové zóně Stříbra“ 
 • předkladatelé do soutěže CVB: Markéta & Petr Veličkovi – M&P architekti – krajinářská architektura 
 • investor stavebního díla: Město Stříbro
 • autorský tým: Markéta & Petr Veličkovi
 •  generální dodavatel: Hochtief CZ a.s., KKP stavební s.r.o. 
 • uvedení do provozu: ve dvou etapách (2011 – 2018), kolaudace: prosinec 2018 

  

Projekt byl přihlášený do soutěže o Cenu Víta Brandy 2022. Jejím cílem je ocenit dobré změny ve veřejném prostoru, které vedou k rozvoji komunitního života a podpoře zdravého životního stylu. Soutěž pořádá Partnerství pro městskou mobilitu, z. s., a přihlášené projekty vyhodnocuje nezávislá porota. Více o soutěži zde.

Detaily najdete v přihlášce do soutěže Cena Víta Brandy 2022, která je s veškerými podrobnostmi ke stažení ZDE.Zpět na všechny proměny

Ambasador projektu:

Karel Lukeš

Karel Lukeš

Místostarosta Stříbra

Modul: Projekty