Ambasadoři jsou aktivní lidé v místních komunitách, politici a úředníci, které spojuje zájem o téma šetrné a udržitelné mobility. Lidé mohou mít různý pohled na svět, různé názory. Ale všechny spojuje zájem o své nejbližší okolí a vize, kterou vyjadřuje Výzva CityChangers 2030

Bc. Lena Mlejnková

Starostka Města Semily

Jsem ambasadorem projektů

Proměny Semil v čase

Aktuální stav k 29. 8. 2023 je uveden v závěru textu. Ráda bych vám představila jeden „obrázek“, který ale v sobě zahrnuje zcela zásadní změny týkající se města Semily v oblasti...

Něco o mně

Jsem člověk co miluje svoje město kde jsem se narodila, naše Semily. Moje práce mě baví a naplňuje i když je někdy náročná. Dopravě se věnuji protože je pro město a jeho rozvoj zásadní. Chodím ráda pěšky a u nás je všechno blízko a proto budujeme mosty, lávky, ale hlavně nová dopravní terminál a chceme aby lidi chodili po městě pěšky nebo na kole. Některé projekty trvají dlouho, ale stojí to za to. Jsou městotvorné a jedno nástupiště na vlak a autobus je prostě jednoduché, účelné a luxusní.

Modul: Ambasadoři


Popis ambasadorů je podporován v rámci projektu Danube Cycle Plans (Policies, plans and promotion for more people cycling in the Danube region), který je podpořen z Evropských fondů (EFRR, NPP).