Ambasadoři jsou aktivní lidé v místních komunitách, politici a úředníci, které spojuje zájem o téma šetrné a udržitelné mobility. Lidé mohou mít různý pohled na svět, různé názory. Ale všechny spojuje zájem o své nejbližší okolí a vize, kterou vyjadřuje Výzva CityChangers 2030

Jana Trávníčková

Cyklo-influencerka

Jsem ambasadorem projektů

Holky na kole

Projekt „Holky na kole“ pomáhá ženám jezdit na kole ve městě. Je receptem na to, jak se v silničním provozu pohybovat na obyčejném bicyklu. Jak lze kolo využívat, jako svůj oblíbený...

Něco o mně

Jana Trávníčková, cyklo-influencerka a autorka projektu Holky na kole, má zajímavý příběh. Před pěti lety založila skupinu, jejíž cílem je pomoci překonávat překážky pro denní dojíždění na kole.

Modul: Ambasadoři


Popis ambasadorů je podporován v rámci projektu Danube Cycle Plans (Policies, plans and promotion for more people cycling in the Danube region), který je podpořen z Evropských fondů (EFRR, NPP).