Ambasadoři jsou aktivní lidé v místních komunitách, politici a úředníci, které spojuje zájem o téma šetrné a udržitelné mobility. Lidé mohou mít různý pohled na svět, různé názory. Ale všechny spojuje zájem o své nejbližší okolí a vize, kterou vyjadřuje Výzva CityChangers 2030

Jan Příkazký

Jan Příkazký

referent

Jsem ambasadorem projektů

Stezka pro chodce a cyklisty, Hodonín

Předmětem realizace je návrh společné stezky pro chodce a cyklisty v ul. Velkomoravská a úprava autobusových zastávek hromadné dopravy. Stezka byla poslední částí k propojení cyklistické...

Něco o mně

Obsah pro Vás připravujeme.

Modul: Ambasadoři


Popis ambasadorů je podporován v rámci projektu Danube Cycle Plans (Policies, plans and promotion for more people cycling in the Danube region), který je podpořen z Evropských fondů (EFRR, NPP).