Prostor před základní školou Očovská

V roce 2020 dostalo novou tvář nejbližší okolí základní školy Očovská na největším hodonínském sídlišti.

Cíl

Úprava prostoru sledovala několik cílů – vyšší bezpečnost pro děti, parkování  (automobily dále od školy, záliv pro školní autobusy a do budoucna prostor pro veřejnou dopravu), vyšší kvalita veřejného prostoru, mikroklima (zeleň a propustný povrch).

Co se změnilo
  • Vyšší bezpečnost pěších (zejména dětí) – v rámci projektu došlo k doplnění chodníku, který v části ulice chyběl a občané vč. dětí museli chodit po silnici. Současně došlo ke zvýšení nejfrekventovanějšího přechodu pro chodce na úroveň chodníků vč. nasvícení přechodu.
  • Parkování – došlo k částečnému posílení parkování, nicméně ne přímo před vstupním prostorem do ZŠ. Před vstupem je vybudován záliv pro autobusy a to zejména pro účely školy – lyžařské zájezdy, výlety do divadla apod. Záliv je rovněž využitelný jako K+R. Otevřená je i možnost využití zálivu pro účely místní veřejné dopravy – pokud vyvstane požadavek v rámci koncepce MHD.
  • Kvalita veřejného prostoru – otevření předprostoru před ZŠ, konkrétně odstranění oplocení, obnova povrchů chodníků, komunikace, veřejné osvětlení, parkovišť (vč. nahrazení nepropustného povrchu parkoviště propustným), obnova kontejnerových stání a mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, herní prvek).

Prostor před rekonstrukcí. Foto: archiv města Hodonín

Prostor po rekonstrukci. Foto: archiv města Hodonín

A co se změní

Součástí prostoru bude i několik nových vzrostlých stromů, kromě trávy bude čás ploch osazena i lučním kvítím.Zpět na všechny proměny

Ambasador projektu:

Dalibor Novák

Dalibor Novák

Hodonín, odbor rozvoje města

Modul: Projekty