Bezpečná cesta do školy V Remízku

Na sklonku léta 2020 v blízkosti Základní školy V Remízku na Barrandově proběhly dvě rozsáhlé stavební úpravy, které zvyšují bezpečnost a komfort chodců. Vhodné stavební uspořádání dopravního prostoru je nezbytné, aby se chodci (nejen děti) cítili v ulicích bezpečně a pěší doprava byla jejich první volba. Chodit je přirozené a zdravé. Chůze prospívá fyzické i psychické kondici a podporuje imunitu, mezilidské vztahy a posiluje vazby k místu, kde žijeme. Mnoho měst se vydává cestou systematické podpory pěší dopravy, která do veřejného prostoru vnáší život. Pěší doprava odlehčuje přetížené hromadné dopravě i ulicím zahlceným auty a podporuje lokální ekonomiku. 

© Štěpánka Trnková

Postup

Do programu Bezpečné cesty do školy se Základní škola V Remízku zapojila v roce 2016. Projekt s obrovským entuziasmem koordinovala zástupkyně sdružení rodičů. Škola od zahájení projektu realizovala řadu doprovodných aktivit, opakovaně se zapojila do akce Pěšky do školy, organizovala informační kampaň Děti učí rodiče, iniciovala základní revitalizaci nepříjemného průchodu mezi školou a knihovnou. Škola dlouhodobě podporuje cyklodopravu: dětem nabídla nové stojany na koloběžky i uzamykatelnou klec pro jízdní kola.  

ZŠ V Remízku není žádný drobeček, vzdělává téměř 800 dětí (od mateřské školy po 9. ročník). V jejím okolí bývá po ránu rušno. Přestože je škola v rezidenčním prostoru sídliště, z žádného směru k ní nebyla zcela bezpečná pěší cesta. Komunikace v jejím okolí jasně preferovaly automobilovou dopravu, pro chodce nebyly k dispozici bezpečné přechody ani pohodlné cesty. 

Děti si zaslouží bezpečné cesty do školy

Jedním z vytipovaných nebezpečných míst byla křižovatka ulic U Akátů – V Remízku. Tam rodiče vysazovali děti z aut. V ranní špičce docházelo k nepřehledným situacím, řidiči parkovali v křižovatce a nerespektovali stávající přechody. Podle návrhu dopravní studie došlo ke zvýšení celé plochy křižovatky. Ta nyní nabízí možnost bezpečnějšího přecházení komunikace a zároveň respektuje režim obytné zóny. Zvýšená plocha křižovatky přispívá k celkovému zklidnění dopravy a jasně vymezuje, kde není místo k zaparkování, couvání ani otáčení aut.

Foto původního stavu. Foto: Květoslav Syrový

Foto po úpravách. Foto: Pěšky městem

Cesta ke škole z  opačné strany (od Wassermannovy ulice) byla v podobně nedobré kondici. Přehledu o dopravní situaci bránila parkující vozidla, přecházení bylo nebezpečné. Pěší cestu představovala neupravená a hrbolatá cesta z panelů a v ulici mezi Wassermanovou ulicí a školou parkovala auta v cestě. Ráno tu byl chaos, rodiče vysazovali děti v prostoru křižovatky a následoval nebezpečný tanec mezi auty. 

Foto původního stavu. Foto: Květoslav Syrový

Foto po úpravách. Foto: Pěšky městem

Nové stavební uspořádání poskytuje chodcům komfort. Přechody jsou kratší a poskytují bezpečné útočiště ostrůvků mezi jízdními pruhy. Díky dopravním stínům udržují parkující auta v dostatečné vzdálenosti. Chodci a řidiči na sebe lépe vidí, přecházení je přehledné a bezpečné. Pěší cesta přes dělicí travnatý pás ulice je nyní vydlážděná, takže chodci tudy mohou pohodlně jít i v dešti a v době zimních plískanic. Chodník směrem ke škole je opatřen sloupky a pro parkování je vyhrazena druhá část ulice. Chodník se díky tomu stal plnohodnotným prostorem pro chodce.  

Jaký význam mají úpravy v okolí škol

Děti si zaslouží, aby okolí školy bylo přizpůsobené jejich pohybu. Potřebují se učit samostatnosti a zodpovědnosti v prostředí, které respektuje jejich nezkušenost a často nepozornost. Okolí škol bezpečné pro pěší pohyb je důležité také pro rodiče, kteří mají o své děti obavy, a proto je raději ke škole přivezou autem. Zhodnocení dopadu stavebních úprav na každodenní dopravu do školy musíme odložit, až se děti vrátí do školních lavic. Bezpečné pěší propojení nám poslouží zejména v době, kdy je procházka na čerstvém vzduchu světlým okamžikem dne. Chůze opět pomáhá udržet fyzické i psychické zdraví a zvládat nelehkou dobu distanční výuky a omezení sociálních kontaktů. Zpět na všechny proměny

Ambasador projektu:
Modul: Projekty