Ambasadoři jsou aktivní lidé v místních komunitách, politici a úředníci, které spojuje zájem o téma šetrné a udržitelné mobility. Lidé mohou mít různý pohled na svět, různé názory. Ale všechny spojuje zájem o své nejbližší okolí a vize, kterou vyjadřuje Výzva CityChangers 2030

Blanka Klimešová

občan

Jsem ambasadorem projektů

Bezpečná cesta do školy V Remízku

Na sklonku léta 2020 v blízkosti Základní školy V Remízku na Barrandově proběhly dvě rozsáhlé stavební úpravy, které zvyšují bezpečnost a komfort chodců. Vhodné stavební uspořádání...

Pěšky do školy

Nebojme se s dětmi častěji chodit pěšky a ukázat jim, že to je normální, zdravé a zábavné. Pěšky do školy se koná každoročně v rámci Evropského týdne mobility. K účasti zveme...

Něco o mně

Za mě mluví moje práce...

Modul: Ambasadoři


Popis ambasadorů je podporován v rámci projektu Danube Cycle Plans (Policies, plans and promotion for more people cycling in the Danube region), který je podpořen z Evropských fondů (EFRR, NPP).