Rekonstrukce Mikulášské ulice

Aktualizováno k 29. 8. 2023

Mikulášská ulice je kompletně zrekonstruovaná.

Mikulášská ulice patří mezi nejvýznamnější komunikační tepny, propojuje nádraží s centrem města, má velké genius loci a historickou zástavbu. Byla to jedna z nejnáročnějších investičních akcí v novodobé historii města Krnova. 

Rekonstrukce se začala se připravovat před více než deseti lety, projekt se několikrát dostal do slepé uličky, jeho přípravy neprobíhaly ideálně. Velkým štěstím bylo, že se podařilo před několika roky do příprav zapojit architekta. Ten nebral ulici jen jako komunikaci, ale také jako významný veřejný prostor. Výsledek podle toho vypadá a je to možná to, čeho si odborníci i veřejnost nejvíce cení.

K dispozici občanům bylo video, kde bylo předem podrobně vysvětleno, co se s ulicí bude dít.

Obtíže při realizaci:

1) Kritika řešení pro cyklisty a umístění pouze cyklistického piktokoridoru.

2) Část lipové aleje kolidovala až příliš s vozovkou.

Přestože při rekonstrukci byly použity speciální pneumatické rýče pro šetrné odkrývání kořenů tlakovým vzduchem, některé stromy byly tak blízko, že musely být pokáceny (cca 40 %).

Byly vysazeny nové vzrostlejší stromy, inovativně s využitím fólie proti prorůstání kořenů. Ty porostou hlouběji a další generace tak při rekonstrukci komunikace bude mít méně problémů.

Chcete se dozvědět více?

Mrkněte na informativní video Krnov - oficiální stránka města. http://bit.ly/krnovmikulasskaZpět na všechny proměny

Ambasador projektu:

Tomáš Hradil

Tomáš Hradil

Krnov, starosta

Modul: Projekty