Propojení sídliště Olšava s centrem Uherského Brodu

Cena Projekt přihlášený do soutěže Cena Víta Brandy .

Velké liniové bariéry jako státní silnice a tok řeky izolovaly v Uherském Brodu sídliště Olšava od zbytku města. Obzvláště nepříjemné to bylo pro chodce, lidi s handicapem, rodiče s kočárky a cyklisty. Ti totiž pro cestu do centra museli volit trasu oklikou přes vytížený silniční most. Díky řešení, které je nejen funkční, ale vzhledem k oku lahodícím přemostěním také elegantní, je to dnes už minulost. 

Zmíněným řešením je integrovaná stezka pro pěší a cyklisty o celkové délce 583 metru, jejíž součástí jsou dvě lávky. Jde o dvojčata se zavěšenou ocelovou konstrukcí s dolní ocelovou mostovkou a ocelovým pylonem, který připomíná vstupní bránu. Lávka Všezvěd (přes řeku Olšava) je dlouhá 52 metrů, lávka Všudybud (přes komunikaci I/50) má na délku 62 metrů. Lávky mimo jiné nabízí nové, zajímavé pohledy na věže historických objektů městské památkové zóny a další dominanty Uherského Brodu.

Lávky byly nazvány podle osoby, která provází poutníka hledajícího smysl života v díle Labyrint světa a ráj srdce Jana Amose Komenského. Ten se pravděpodobně v Uherském Brodě narodil a místní o tom už vůbec nepochybují.  Jedna Komenského postava, Všezvěd Všudybud, tak vystačila pro jména dvou lávek.

Čistá průjezdná šířka integrované stezky činí tři metry a na lávkách je ještě o půl metru širší. Povrch stezky je z asfaltobetonu. Ohraničení stezky mimo lávky je pomocí betonových obrubníků z jedné strany zapuštěných a z druhé převýšených, tvořících vodicí linii pro nevidomé. Stezka je zcela bezbariérová a po celé trase osvětlená, osvětlení lávek je přitom provedeno netradičně v madle zábradlí. Trasa je doplněna o pískovcové sochy z městského sochařského sympózia.

Stezka se dvěma lávkami neslouží pouze obyvatelům sídliště, ale také centra a celého města. Díky ní je totiž vyřešeno napojení téměř celého Uherského Brodu na již zbudovanou cyklistickou stezku Uherský Brod – Nivnice a dále do širokého regionu Slovácka s řadou cyklistických stezek vedoucích až k Baťovu kanálu. 

Shrnutí
  • charakteristika a popis stavby: „Komunikační propojení Slováckého náměstí se sídlištěm Olšava“
  • investor stavebního díla a předkladatel do soutěže CVB: Město Uherský Brod
  • autorský tým: Ing. arch. Zbyněk Ryška, Ing. Arch. Jan Skoupý, oba Refuel, s. r. o., a projekční kancelář PIS PECHAL, s. r. o.
  • generální dodavatel:  EUROVIA CS, a. s., závod Zlín
  • kolaudace / uvedení do provozu – ve dvou etapách: říjen 2018 + červenec 2019

Zdroj: Město Uherský Brod 

 

Projekt byl přihlášený do soutěže o Cenu Víta Brandy 2022. Jejím cílem je ocenit dobré změny ve veřejném prostoru, které vedou k rozvoji komunitního života a podpoře zdravého životního stylu. Soutěž pořádá Partnerství pro městskou mobilitu, z. s., a přihlášené projekty vyhodnocuje nezávislá porota. Více o soutěži zde.

Detaily najdete v přihlášce do soutěže Cena Víta Brandy 2022, která je s veškerými podrobnostmi ke stažení ZDE.Zpět na všechny proměny

Ambasador projektu:

Ferdinand Kubáník

Ferdinand Kubáník

starosta, Uherský Brod

Modul: Projekty