Rozšíření chodníku podél budov Hotelu Palace a Kampusu Palace

Cena Projekt přihlášený do soutěže Cena Víta Brandy .

Úzký chodník podél budov Hotelu Palace a Kampusu Palace tvoří důležité propojení mezi Smetanovým náměstím a zastávkou Karolina. Pro chodce byl značně nekomfortní díky velkému množství dopravních značek umístěných přímo na chodníku. Vzhledem k nízké intenzitě automobilové dopravy v tomto úseku mohlo dojít k jejímu svedení na tramvajový pás, čímž vznikla větší plocha pro chodce. Tu z bezpečnostních důvodů lemují betonové zábrany, tzv. citybloky.

Do vzniklého prostoru umístil autor návrhu objemné vaky s vysazenými stromky a cibulovinami. Až se na jaře zazelenají, bude prostor pro kolemjdoucí ještě příjemnější. Mezi vaky pak mohou provozovatelé podniků sídlících v parteru umístit malá posezení.

Les dopravních značek byl přemístěn také do prostoru zabrané vozovky. Jednotícím vizuálním prvkem, který spojuje původní chodník s přídavnou plochou vozovky, jsou grafické prvky ve tvaru oranžových puntíků. Hravě osvěžují jinak šedivou ulici a svou barvou odkazují k barvě dočasných prvků, které se používají na stavbách a v dopravě. Někteří aktéři na úpravy zareagovali a sami zlepšili ty části ulice, za které zodpovídají. Městský obvod přistoupil k opravě rozbitého asfaltového chodníku a majitel budovy Kampus Palace k očištění fasády.

Všechny dílčí kroky tohoto rychlého zásahu jsme intenzivně diskutovali s důležitými aktéry, jejichž souhlas byl k realizaci zapotřebí – městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz (správa chodníku), Dopravním podnikem Ostrava (tramvajové koleje) či Ostravskými komunikacemi (vozovka). Oproti původnímu návrhu došlo k několika změnám, které jsou výsledkem dohody všech výše uvedených institucí.

Shrnutí
  • Charakteristika: Rychlé zásahy na Městské třídě 28. října – Opavská, lokalita Kampus Palace
  • Investor: Město Ostrava
  • Předkladatel do soutěže: Městský ateliér prostorového plánování a architektury
  • Autorský tým: Ing. Jan Waldhauser
  • Gereální dodavatel: Ostravské komunikace, a.s.
  • Realizace: prosinec 2021

Zdroj: MAPPA Ostrava

Tento záměr je součástí tzv. první fáze proměny městské třídy 28. října-Opavská, pro kterou je nyní zpracováván obsáhlý koncepční dokument.

Projekt byl přihlášený do soutěže o Cenu Víta Brandy 2022. Jejím cílem je ocenit dobré změny ve veřejném prostoru, které vedou k rozvoji komunitního života a podpoře zdravého životního stylu. Soutěž pořádá Partnerství pro městskou mobilitu, z. s., a přihlášené projekty vyhodnocuje nezávislá porota. Více o soutěži zde.

Detaily najdete v přihlášce do soutěže Cena Víta Brandy 2022, která je s veškerými podrobnostmi ke stažení ZDE.Zpět na všechny proměny

Hledá se ambasador.

Modul: Projekty