Školní ulice

Cena Projekt přihlášený do soutěže Cena Víta Brandy .

Základní škola u Říčanského lesa se nachází na okraji města u největšího říčanského sídliště.  Navštěvuje ji 624 dětí a učí zde přes 40 pedagogů. V době ranní špičky, kdy rodiče přiváží děti do školy, vznikaly v ulici Školní a v okolních ulicích, nebezpečné dopravní kolize. Docházelo také k ohrožení dětí, které do školy docházely pěšky či z blízké zastávky MHD v ulici Olivova.

Město se v roce 2020 rozhodlo ranní dopravní špičku před základní školou řešit poměrně zásadním opatřením, které v zahraničí již delší dobu dobře funguje (zavedení dopravních omezení v režimu „školní ulice“).
Záměrem města bylo vymístit automobily z bezprostřední blízkosti vstupu do školy, kde zvláště při parkování a vystupování vznikaly nebezpečné situace. Naopak město podporuje jiné, udržitelnější způsoby dopravy žáků do školy. Pořídilo u všech svých základních škol uzamykatelné cykloboxy (čip) na kola, koloběžky, skateboardy a školáky sváží školní bus zdarma.

Opatření:

  • Vjezd do jednosměrné ulice Školní je ve dnech výuky od 7.30 až 9.00 hod. zakázán. Kromě dopravního značení je vždy v uvedeném čase instalováno mobilní hrazení. Dodržování uvedeného opatření kontrolují strážníci městské policie v rámci pravidelných hlídek u škol a přechodů pro chodce v ranních hodinách.
  • Výjimku mají školní autobusy (zastávka je přímo před školou).
  • Pouhých 100 m od vstupu do školy postavilo město nové parkoviště s kapacitou téměř třicet aut.
  • Z důvodu eliminace možných nežádoucích jevů, například přesunu dopravy do sousedních ulic, byly instalací pevných překážek trvale zneprůjezdněny také ulice U Olivovny a Leopolda Peka mezi bytovými domy. Toto opatření obyvatele těchto bytových domů uvítali.
  • Rodiče se o opatření včas dozvěděli formou dopisu rozeslaného školou, rezidenti byli informováni letáky na domě, veřejnost byla seznámena prostřednictvím městského věstníku Říčanský kurýr, na webu města a mobilní aplikací Říčany v mobilu.

Pouhých 100 m od vstupu do školy postavilo město nové parkoviště s kapacitou téměř třicet aut.

Obsah projektu

V rámci přijatého opatření je od pondělí 8. června 2020 zakázán vjezd všech motorových vozidel s výjimkou školních autobusových linek do ulice Školní. Uzávěra platí pouze ve dnech školního vyučování v čase od 7.30 do 9 hodin. Kromě dopravního značení je vždy v uvedeném čase instalováno mobilní hrazení. Dodržování uvedeného opatření kontrolují strážníci městské policie v rámci pravidelných hlídek u škol a přechodů pro chodce v ranních hodinách. Důvodem uvedeného opatření je snaha o snížení intenzity individuální dopravy v bezprostřední blízkosti školy a zvýšení pasivní bezpečnosti.

Z důvodu eliminace možných nežádoucích jevů, například přesunu zbytkové části dopravy do sousedních ulic, byly instalací pevných překážek trvale zneprůjezdněny také ulice U Olivovny a Leopolda Peka mezi bytovými domy. Sloupky jsou umístěny v křížení s ulicí Olivova s doplněním značení slepé ulice z druhé strany.

Toto opatření uvítali především obyvatele těchto bytových domů. Požadavky na řešení zvýšeného průjezdu vozů kolem domů, předtím vznesli na několika veřejných setkáních.

Rodiče se o opatření dozvěděli formou dopisu rozeslaného školou, rezidenti byli informováni letáky na domě, veřejnost byla seznámena prostřednictvím městského věstníku Říčanský kurýr, na webu města a mobilní aplikací Říčany v mobilu.

Situace před školou dne 1. září 2020

Situace před školou dne 1. září 2020

Dopravní situace

Text a foto: Kateřina Lauerová, tisková zpráva města, archiv města Říčany

Shrnutí
  • Charakteristika a popis opatření: Školní ulice u ZŠ u Říčanského lesa
  • investor: město Říčany
  • realizace: 06/2020 

Projekt byl přihlášený do soutěže o Cenu Víta Brandy 2022. Jejím cílem je ocenit dobré změny ve veřejném prostoru, které vedou k rozvoji komunitního života a podpoře zdravého životního stylu. Soutěž pořádá Partnerství pro městskou mobilitu, z. s., a přihlášené projekty vyhodnocuje nezávislá porota. Více o soutěži zde.

Detaily najdete v přihlášce do soutěže Cena Víta Brandy 2022, která je s veškerými podrobnostmi ke stažení ZDE.Zpět na všechny proměny

Ambasador projektu:

David Michalička

David Michalička

Říčany, starosta

Modul: Projekty