Školní ulice

Říčany

Problém

Základní školu u Říčanského lesa navštěvuje 624 dětí, učí zde 40 pedagogů a nachází se na okraji města u největšího říčanského sídliště. V době ranní špičky, kdy rodiče přiváží děti do školy, vznikají v ulici Školní, ale i v dalších okolních ulicích, dopravní komplikace a kolize. Při velkém množství aut dochází k ohrožení bezpečnosti dětí, které do školy dochází pěšky či z blízké zastávky MHD na ulici Olivova.

Řešení

Město se rozhodlo ranní dopravní špičku poměrně zásadním opatřením, které je známé už delší dobu v zahraničí pod jménem „školní ulice“.

Záměrem města je vymístit automobily z bezprostřední blízkosti vstupu do školy, kde při parkování a vystupování vznikaly nebezpečné situace. Naopak podpořit chce radnice jiné, udržitelnější způsoby dopravy žáků do školy.

Město pořídilo u všech svých základních škol uzamykatelné cykloboxy (čip) na kola, koloběžky, skateboardy apod.

Vjezd do jednosměrné ulice Školní bude ve dnech výuky od 7.30 až 9 h. zakázán.

Pouhých 100 m od vstupu do školy postavilo město nové parkoviště s kapacitou téměř třicet aut.

Obsah projektu

V rámci přijatého opatření je od pondělí 8. června 2020 zakázán vjezd všech motorových vozidel s výjimkou školních autobusových linek do ulice Školní. Uzávěra platí pouze ve dnech školního vyučování v čase od 7.30 do 9 hodin. Kromě dopravního značení bylo  instalováno i hrazení. Dodržování uvedeného opatření kontrolují strážníci Městské policie v rámci pravidelných hlídek u škol a přechodů pro chodce v ranních hodinách. Důvodem uvedeného opatření je snaha o snížení intenzity individuální dopravy v bezprostřední blízkosti školy a zvýšení pasivní bezpečnosti.

Z důvodu eliminace možných nežádoucích jevů, například přesunu zbytkové části dopravy do sousedních ulic, budou trvale zneprůjezdněny instalací pevných překážek také ulice U Olivovny a Leopolda Peka mezi bytovými domy. Sloupky budou umístěny v křížení s ulicí Olivova s doplněním značení slepé ulice z druhé strany.

Uvedené znejprůjezdnění by mělo znamenat pozitivum především pro obyvatele těchto bytových domů. K opatření bylo přistoupeno především na základě jejich požadavků, vznesených na několika veřejných setkáních.

Rodiče se o opatření dozvěděli formou dopisu rozeslaného školou, rezidenti byli informováni letáky na domě, veřejnost byla seznámena prostřednictvím městského věstníku Říčanský kurýr, na webu města a mobilní aplikací Říčany v mobilu.

Situace před školou dne 1. září 2020

Situace před školou dne 1. září 2020

Dopravní situace

Text a foto: Kateřina Lauerová, tisková zpráva města, archiv města ŘíčanyZpět na projekty

Ambasador projektu:

David Michalička

David Michalička

Říčany, starosta

Modul: Projekty