Obnova nábřeží řeky Loučné

Cena Projekt přihlášený do soutěže Cena Víta Brandy .

Nábřeží Loučné v Litomyšli mělo spoustu problémů. Kvůli roztříštěnosti prostoru a chybějícím chodníkům bylo toto místo potencionálně nebezpečné pro chodce. Město se proto rozhodlo pro rekonstrukci. Hlavním cílem rekonstrukce bylo spojit prostor nábřeží, břehů řeky, parku a ulice do jednoho funkčního celku a tím vytvořit co nejpřívětivější prostředí pro obyvatele města.

Na nábřeží vznikla městská promenáda pod stromy, vhodná pro odpočinek, setkávání a hry. Jejíž součástí je sochařsky ztvárněné hřiště s hudebními motivy. 

Břehy řeky jsou od nábřeží odděleny nízkou betonovou zídkou. Ta symbolizuje hranici mezi městem a přírodou jíž je většina pobřeží vodního toku ponecháno a do které mohou návštěvníci parku nahlédnout díky pozorovatelnám ptáků a ryb. 

 

Oba břehy řeky propojuje zavěšená ocelová lávka. Ta je navržena tak aby svým tvarem co nejméně zasahovala, do přírodního prostředí. 

 Úpravou prošel také park u Smetanova domu, ten byl přeměněn na prosluněnou pobytovou louku. Obnovena je ladem ležící zahrádka restaurace, která je nově doplněna o ocelový pavilon se zelenou střechou. Blízká ulice Vodní valy byla vydlážděná a dopravně zklidněna.

 

Díky všem těmto změnám se z nábřeží stalo oblíbené místo pro setkávání lidí. Úspěch rekonstrukce inicioval diskuzi o pokračování v dalším úseku nábřeží místech, kde byl park poškozen výstavbou dálnice.

 

Shrnutí
  • Charakteristika: Obnova nábřeží řeky Loučné v Litomyšli
  • Investor: Nadace proměny Karla Komárka a Město Litomyšl
  • Autorský tým: Martin Rusina, Martin Frei
  • Předkladatel: Rusina Frei, s.r.o.
  • Generální investor: Eurovia – Vykrut
  • Realizace: červen 2017

Zdroj: Rusina Frei, s.r.o.

  

Projekt byl přihlášený do soutěže o Cenu Víta Brandy 2022. Jejím cílem je ocenit dobré změny ve veřejném prostoru, které vedou k rozvoji komunitního života a podpoře zdravého životního stylu. Soutěž pořádá Partnerství pro městskou mobilitu, z. s., a přihlášené projekty vyhodnocuje nezávislá porota. Více o soutěži zde.

V příloze ZDE naleznete přihlášku stavby do soutěže Ceny Víta Brandy 2022 s veškerými podrobnostmi.Zpět na všechny proměny

Hledá se ambasador.

Modul: Projekty