Americká ulice

Cena Projekt přihlášený do soutěže Cena Víta Brandy .

Nejdůležitější obchodní třída v Plzni prošla zklidněním a dalšími úpravami, aby byla co nejvíce příjemná pro pěší a cyklisty.  Nechybí v ní ale obsluha městskou hromadnou dopravou, která byla v ulici zachována. 

Americká třída Plzni prošla před třinácti lety rekonstrukcí, která měla vést k vytvoření pěší zóny a odklonění většiny automobilové dopravy z této nejdůležitější obchodní třídy, do ulice U Trati. Tehdejší vedení Města však ponechalo Americkou ulici plně průjezdnou. Tato chyba byla odstraněna až teď.

Projekt zklidnění Americké třídy je součástí série opatření k oživení centra města Plzně a vytvoření lepších podmínek pro pěší, cyklisty a veřejnou dopravu.

V první etapě (2020) došlo k uzavření dvou komunikací pro individuální automobilovou dopravu s cílem omezit pohyb aut v centrální části města vč. prostoru před hlavním nádražím – Goethovy ulice napojené na Americkou a části Šumavské ulice v prostoru u hlavního nádraží.

Shrnutí:
  • Charakteristika: Zklidnění Americké třídy v Plzni
  • Předkladatel do soutěže a investor: Statutární město Plzeň
  • Autorský tým:

     Jiří KOHOUT, vedoucí dopravního odd. PMDP

     Jaroslav HOLLER, vedoucí úseku veřejného prostoru UKRmP 

     Ondřej VOHRADSKÝ, vedoucí úseku dopravního inženýrství SVSmP

     Petr RAŠKA, vedoucí úseku dopravy a technické infrastruktury UKRmP

     Jan HAKL, vedoucí úseku veřejné dopravy a cyklodopravy SVSmP

  • Dodavatel: Správa veřejného statku města Plzně
  • Realizace: 23. srpna 2021

Projekt byl přihlášený do soutěže o Cenu Víta Brandy 2022. Jejím cílem je ocenit dobré změny ve veřejném prostoru, které vedou k rozvoji komunitního života a podpoře zdravého životního stylu. Soutěž pořádá Partnerství pro městskou mobilitu, z. s., a přihlášené projekty vyhodnocuje nezávislá porota. Více o soutěži zde.


Detaily najdete v přihlášce do soutěže Cena Víta Brandy 2022, která je s veškerými podrobnostmi ke stažení ZDE.


Zpět na všechny proměny

Hledá se ambasador.

Modul: Projekty