Komunitní centrum Židlochovice

Cena Projekt přihlášený do soutěže Cena Víta Brandy .

Nové komunitní centrum v Židlochovicích na jižní Moravě obnovilo tradiční těžiště města v okolí staré radnice. Jde o soubor veřejných prostranství (piazetta, meruňkový sad, dvůr, průchod) a veřejných budov (stodola, kulturní sál, klubovny a rozšíření radnice). Vzájemná kombinace domů a dvorů s několika vstupy zakládá životaschopnou strukturu provozovanou při různých příležitostech (svatby, kulturní akce, přednášky, očkování a testování) a v jednotlivých částech komunitního centra. 

  

Architektonické řešení je založeno na tradici a kontinuitě bez zásadního vlivu módního designu. Hmotové a proporční řešení objektů vychází z původní zástavby a okolní městské struktury. Východiskem k začlenění novostavby do původní struktury je potlačení hranic mezi původní a nově navrženou zástavbou.

Pokud jde o provozní řešení, to vychází z vazby na starou radnici, která je propojena spojovacím krčkem s novým objektem. Ten rozšiřuje administrativní prostory radnice a jsou zde umístěny i klubovny a kanceláře komunitního centra. Spolu s dalším objektem víceúčelového sálu tvoří dvojici staveb definující jeden ze vstupů do areálu. Objekt stodoly je koncipován jako sala terrena propojující dvůr s ovocným sadem. Stodola uvozuje další vstupy do areálu a svým štítem se výrazně uplatňuje ve veřejném prostoru bočního náměstí – piazetty. 

Z hlediska dopravy je nutno zmínit nové parkovací plochy a celkovou prostupnost areálu pro pěší i cyklisty. Parkovací plochy byly realizovány v prostoru piazetty a ulice Legionářské, a to podobě žulové kostky dláždění a žulových obrubníků. Odvodnění je zajištěno liniovými nerezovými štěrbinami. Materiálově náročné řešení zpevněných ploch tak přispívá k celkové kultivaci historického centra města.  

Stavba je navržena s využitím přírodních recyklovatelných materiálů, částečně i s použitím původních materiálů z bouraných staveb. Součástí stavby jsou obnovitelné zdroje energie (FVE). Energeticky zcela nenáročný je pak koncept nevytápěné stodoly, která je však v lokálních klimatických podmínkách hojně využívána po většinu roku.  

Jednotlivé venkovní prostory (sad, dvůr, zahrada komunitního centra) jsou nezávisle přístupné a tento „otevřený koncept“ přispívá k zapojení areálu do života města.  Areál je bezbariérový, součástí objektu, který rozšiřuje radnici, je výtah pro bezbariérový vstup do dříve nepřístupného objektu historické radnice.   

Komunitní centrum je variabilní městská struktura, proměnlivá podle aktuálních potřeb, počasí i nálady obyvatel Židlochovic.  

 

Shrnutí
  • charakteristika a popis stavby: „Komunitní centrum Židlochovice“ 
  • předkladatel do soutěže CVB: JURA ET CONSORTES
  • investor stavebního díla: Město Židlochovice
  • autorský tým: JURA ET CONSORTES, Ing. arch. Pavel Jura, Ing. arch. Pavel Steuer 
  • generální dodavatel: ESOX spol. s r.o. 
  • kolaudace / uvedení do provozu: 2020

 

Stavební dílo je přihlášeno do soutěže o Cenu Víta Brandy 2022. CVB oceňuje pozoruhodné realizace dopravních staveb pro cyklisty a pěší a takové proměny veřejného prostoru, které vedou k rozvoji komunitního života a podpoře zdravého životního stylu. CVB pořádá Partnerství pro městskou mobilitu, z.s., a přihlášené projekty vyhodnocuje nezávislá porota. Více o soutěži zde.

Detaily najdete v přihlášce do soutěže Cena Víta Brandy 2022, která je s veškerými podrobnostmi ke stažení ZDE.Zpět na všechny proměny

Ambasador projektu:

Jan Vitula

Jan Vitula

Starosta, Židlochovice

Modul: Projekty