paluba Hamburk

Cena Projekt přihlášený do soutěže Cena Víta Brandy .

Po výstupu z vlaku na hlavním nádraží v Plzni vítá návštěvníky Paluba Hamburk – vstupní brána do města se zázemím pro cestující z kontejnerových modulů, s vyhlídkovou věží, informačním centrem, výstavním prostorem, zázemím pro parkování cyklistů, občerstvením a s odpočinkovou zónou. Pilotní projekt je prvním krokem pro lepší spojení nádraží s centrální oblastí Plzně, ale i s celým městem.

Paluba Hamburk je pilotní projekt, první krok pro lepší spojení nádraží s centrální oblastí Plzně, ale i s celým městem, první krok pro vytvoření přívětivějšího a čitelnějšího vstupu do města, ukázka transformace zanedbaného prostoru na místo s dobrou adresou a ukázka způsobu zajištění větší bezpečnosti a přívětivosti v místě, které historicky trpí mnoha problémy a kudy proudí většina Plzeňanů i návštěvníků. Nachází se na křížení ulic Šumavská a Nádražní v lokalitě, které dal jméno Hotel u města Hamburku, zaniklý v 80. letech spolu s většinou historické zástavby.

Město Plzeň se snaží intenzivně oživit svoji centrální oblast a zejména okolí hlavního vlakového nádraží jako bránu do města. V roce 2007 vznikl první ze dvou nynějších přechodů přes Sirkovu ulici napojující tramvajové zastávky – do té doby přístupné pouze podchodem. V roce 2013 byl realizován boční vstup do hlavního vlakového nádraží do Šumavské ulice jako zlepšení propojení přestupního uzlu vlakového nádraží a trolejbusových a tramvajových linek a v roce 2018 byla dokončena I. etapa nového autobusového terminálu v místě uvolněném po rekonstrukci areálu vlakového nádraží při Šumavské ulici. Tím zásadně vzrostl i význam bočního výstupu. Celkový záměr terminálu počítal kromě jiného s navazující výstavbou provozní a odbavovací budovy, jejíž projekce byla vlivem okolností pozastavena. Tak vznikla potřeba nalézt řešení pro nevyužitý prostor s vysokou intenzitou pohybu lidí.

V roce 2021 zde vznikla tzv. „Paluba Hamburk“ – vstupní brána do města se zázemím pro cestující z kontejnerových modulů s vyhlídkovou věží, informačním centrem, výstavním prostorem, zázemím pro parkování cyklistů a občerstvením s odpočinkovou zónou. Jde o stavbu z modulárního systému CUBESPACE, jehož předností je snadná montáž hrubé stavby, a zároveň možnost zachovat změny funkce jednotlivých částí. Řešení umožnilo založit stavbu bez složitých a nákladných zemních prací a v budoucnu umožní i její přesun a případné využití jinde. 

Samotné realizaci Paluby Hamburk předcházelo rozhodnutí omezit v prostoru Šumavské ulice, kde je nyní hlavní vstup do hlavního nádraží a přilehlého autobusového terminálu, individuální automobilovou dopravu a upřednostnit tu pěší, cyklisty a dopravu veřejnou. Na počátku roku 2020 tedy byl omezen průjezd částí Šumavské ulice pro motorovou dopravu s výjimkou té veřejné. Prostor hlavního vstupu do nádraží se stal mnohem bezpečnější a klidnější hlavně pro pěší.

Město Plzeň má v území v okolí hlavního nádraží dlouhodobé plány s dostavbou území, autobusového terminálu, přilehlé křižovatky i navazujících veřejných prostranství a chce tak zajistit podmínky pro komfortní pohyb a pobyt pěších.

Palubu Hamburk tvoří soubor tří bloků (info, gastro, cyklo) kontejnerových sestav a upravené veřejné prostranství. Blok čtyř provozoven s gastronomií je sestaven z celkem devíti modulů. Ústřední blok s turistickým informačním centrem, prezentačním prostorem pro významné projekty města i kraje a vyhlídkovou terasou a věží, tvoří deset modulů – tento objekt je díky věži zároveň i orientačním bodem. Poslední část tvoří zhruba šest modulů, ve kterých je umístěn sklad a WC, ale zejména zázemí pro cyklistiku, či mikromobilitu, tj. dva moduly veřejných krytých odstavů a jeden modul s uzamykatelnými boxy pro kola a různá vozítka. Hlavní a nejvýpravnější částí veřejného prostoru je spojující terasa – paluba, která slouží všem uživatelům a propojuje bloky gastronomie, informací i mobility a navazuje na výstupy z vlakového i autobusového nádraží. Paluba je zakončená dřevěnými pobytovými schody a navazuje na univerzální prostor, který slouží jako rozšíření plochy pro příležitostné akce, ale zajišťuje i obsluhu. Aby ovšem nikdo nebyl na pochybách, že je prostor určen především pro pobyt a pohyb pěších a umisťování uměleckých děl a není technickou manipulační plochou, je asfaltový povrch opatřen ušlechtilým světle šedým nátěrem, který taktéž omezuje přehřívání. Poslední úpravou veřejného prostoru je kultivace navazující trávníkové plochy, spočívající ve výsadbě stromů a provedení zasakovacího poldru. V případě Paluby Hamburk autoři uplatnili principy modrozelené infrastruktury a využili extenzivních zelených střech, aby zadrželi dešťovou vodu a nemuseli řešit kapacitní svody do kanalizace a zároveň, jako omezení přehřívání modulů. Srážková voda je převáděna do poldru v trávníkové ploše a její přebytky přepadají do uliční vpusti. Více než desítka stromů, především dva platany v ploše terasy zajistí efektivní stínění a chlazení prostoru. Pro celý záměr byly důsledně uplatněny zásady Manuálů označování provozoven a reklamy ve veřejném prostoru, a tak je prostor osvěžující i absencí vizuálního smogu. 

Shrnutí:
  • Charakteristika a popis opatření: Paluba Hamburk v Plzni – proměna prostoru u hlavního nádraží ve vstupní bránu do města přívětivou k pěším a cyklistům
  • investor: Statutární město Plzeň
  • autorský tým: Bohuslav Strejc, Ondřej Janout, Jan Běl, projectstudio8
  • generální dodavatel: Palubu Hamburk dodala s dodávkami úložného systému CUBESAVE a s interiérem od firmy MY DVA firma CUBESPACE
  • realizace: 07/2021 

Projekt byl přihlášený do soutěže o Cenu Víta Brandy 2022. Jejím cílem je ocenit dobré změny ve veřejném prostoru, které vedou k rozvoji komunitního života a podpoře zdravého životního stylu. Soutěž pořádá Partnerství pro městskou mobilitu, z. s., a přihlášené projekty vyhodnocuje nezávislá porota. Více o soutěži zde.

Detaily najdete v přihlášce do soutěže Cena Víta Brandy 2022, která je s veškerými podrobnostmi ke stažení ZDE.Zpět na všechny proměny

Hledá se ambasador.

Modul: Projekty