Cyklostezka Třinec - Konská

Cena Projekt přihlášený do soutěže Cena Víta Brandy .

Centrum Třince s průmyslovou zónou spojuje frekventovaná silnice, kde cyklisty na krajnicích míjela auta rychlostí až 90 km/h. Před několika lety je v městské části Třinec – Konská nahradily oddělené cyklostezky a vyhrazené jízdní pruhy, které nabízejí bezpečnou cestu také pro uživatele jízdních kol. Realizace:

Po vybudování cyklostezky mohou cyklisté plynule přejíždět z vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty na samostatné jednosměrné cyklostezky  (v délce cca 1,7 km) a zpátky na vyhrazené jízdní pruhy v městské části Třinec – Konská.

Jde o propojení centra města a areálu Třineckých železáren na jedné straně a průmyslové zóny na straně druhé. Koridor je využívaný také pro přímé napojení účastníků silničního provozu přijíždějících do Třince ze směru od Českého Těšína. 

Zajímavostí je povrch. Povrch cyklostezky je tedy tvořen jak z asfaltového krytu, tak z rozebíratelného povrchu (podmínka vlastníků sítí), tak z litého betonu (ochrana proti prorůstání kořenů přilehlých dřevin. Rovněž ochrana cyklistického a ostatního provozu je variabilní. Místy bylo navrženo a realizováno zábradlí, na dalších místech s ohledem na nedostatek prostoru místo zábradlí byly zvolené balisety.
Závěr:

Cyklostezka s ohledem na lokalitu zajišťuje bezpečnost jak cyklistů přijíždějících do města ve volném čase, tak cyklistů dojíždějících na kole do zaměstnání. Pravidelné cesty na kole se tak pro místní staly mnohem bezpečnější, ale i komfortnější.Shrnutí:
  • Charakteristika a popis opatření: Cyklostezka Třinec - Konská
  • investor: statutární město Třinec
  • autorský tým: Haskoning DHV Czech republic
  • generální dodavatel: COLAS CZ, a.s.
  • realizace: 06/2020 

Projekt byl přihlášený do soutěže o Cenu Víta Brandy 2022. Jejím cílem je ocenit dobré změny ve veřejném prostoru, které vedou k rozvoji komunitního života a podpoře zdravého životního stylu. Soutěž pořádá Partnerství pro městskou mobilitu, z. s., a přihlášené projekty vyhodnocuje nezávislá porota. Více o soutěži zde.

Detaily najdete v přihlášce do soutěže Cena Víta Brandy 2022, která je s veškerými podrobnostmi ke stažení ZDE.


Zpět na všechny proměny

Hledá se ambasador.

Modul: Projekty