Dukelská ulice

Cena Projekt přihlášený do soutěže Cena Víta Brandy .

Ilegální parkování a nebezpečný pohyb na úzkých chodnících komplikovaly život obyvatelům rušné Dukelské ulice uprostřed centra Třince. Město proto změnilo režim v ulici, která se stala jednosměrná a vzniklý prostor mohl být věnovaný parkování s ohledem na pěší a cyklisty. A vešel se i cyklopruh. Před realizací projektu byl zde obousměrný provoz automobilové dopravy, živelné parkování vozidel často v rozporu s pravidly silničního prostoru, samostatné chodníky, přechody pro chodce, na kterých byl pěší provoz ohrožován nedisciplinovanými řidiči, kteří nedodržovali pravidla parkování vozidel. 

Po realizaci je provoz automobilové dopravy jednosměrný. Vzniklo tím dostatek prostoru pro regulaci parkování s ohledem na pěší a cyklistickou dopravu a vznik jednosměrného ochranného pruhu pro cyklisty. V protisměru byl prostor pro cyklisty vybudován na dříve širokém chodníku, kde vznikla stezka pro chodce a cyklisty s děleným provozem. Délka řešeného úseku činí cca 750 m. 

Jde o nízkonákladové řešení stávající dopravní infrastruktury se zřetelem na spravedlivější rozdělení prostoru pro všechny dopravní potřeby v oblasti. Této realizaci předcházela i rekonstrukce stromořadí, přeložky sítí a oprava povrchu komunikace. Dále byly předem opravené lavičky, hnízda pro sběr tříděného i komunálního odpadu apod.  

Jde o frekventovanou místní komunikaci uprostřed rezidentní zóny ve městě, která díky provedeným úpravám doznala zklidnění dopravy a zpříjemnění veřejného prostoru.

Město myslelo i na tolik opomíjenou osvětu. Význam jednotlivých opatření, nová pravidla provozu a regulace dříve živelného parkování bylo třeba důkladně vysvětlit a Třinec k tomu využil všechny možnosti, včetně reportáže v místní televizi:

Shrnutí:
  • Charakteristika a popis opatření: Ulice Dukelská – změna dopravního značení a předláždění
  • investor: statutární město Třinec
  • autorský tým: Ing. Magda Hermanová
  • generální dodavatel: Strojírny a stavby Třinec, a.s., Značení cest, s.r.o.
  • realizace: 04/2020 

Projekt byl přihlášený do soutěže o Cenu Víta Brandy 2022. Jejím cílem je ocenit dobré změny ve veřejném prostoru, které vedou k rozvoji komunitního života a podpoře zdravého životního stylu. Soutěž pořádá Partnerství pro městskou mobilitu, z. s., a přihlášené projekty vyhodnocuje nezávislá porota. Více o soutěži zde.

Detaily najdete v přihlášce do soutěže Cena Víta Brandy 2022, která je s veškerými podrobnostmi ke stažení ZDE.Zpět na všechny proměny

Hledá se ambasador.

Modul: Projekty