Propojení cyklotrasy mezi Skrchovem a Letovicemi - místní část Meziříčko

Jihomoravský kraj

Skrchov je malá obec se 111 obyvateli, která leží u silnice I/43 a je takovou ,,pomlčkou" k propojení dálkové cyklotrasy SVITAVA mezi Brněncem, Skrchovem a Letovicemi, místní části Meziříčko. V žádném případě tady ale nejde o cykloturistiku. Prioritně jde o hledání propojení pro občany, aby se mohli dostat na kole bezpečně do Letovic. Tato naděje dostala šanci při prováděných pozemkových úpravách, kde se obec k nim přidala a podařílo se jí zachovat původní cestu, která je zaoraná.  Cílem bylo, aby se z pozemkových úprav cestu podařilo obnovit. To se ale zatím nestalo.

Obec mezitím začala pracovat na projektové dokumentaci a stavebním povolení. Nyní je v situaci (06/2022), kdy se obci podařilo získat z krajského úřadu JMK dotaci na tuto cyklotrasu, ale pouze ve výši 1,8 mil. Náklady na vybudování úseku však mají stát cca 3,5 mil. , což je pro rozpočet obce likvidační (náklady na cyklotrasu odpovídají pomalu 3 ročním rozpočtem obce).

Zbudování cyklotrasy je navíc závislé na spolupráci města Letovic, pod které místní část Meziříčko spadá, protože cesta patří z 1/3 obce a z 2/3 městu Letovice, která ale zatím dotaci nedostala. Náklady na vybudování části cesty, která jde finančně za Letovicemi, na k.ú. Meziříčko u Letovic stojí dalších cca 8 mil. Kč. 

Toto propojení je důležité pro obyvatele, pro obnovení možnosti dostat se pěšky nebo na kole do sousední obce (tak jak to bylo dříve). Dnes musí jít, nebo jet na kole po silnici I/43, po které projede denně až 13 tisíc aut (osobní+nákladní). Situace je o to komplikovanější, že silnice je úzká, bez krajnic.

Popisky k mapkám:

  • plánovaná cyklotrasa na polní cestě (k.ú. Skrchov a Meziříčko u Letovic) - projektová dokumentace C1 Situace širších vztahů, 
  • stav současných cyklotras v okolí Skrchova - nepropojený úsek 5162A a B (Skrchov - Meziříčko u Letovic) - "pomlčka" mezi Pardubickým a Jihomoravským krajem, 
  • návrh trasování cyklotrasy č.24 Svitava po silnici I/43 dle návrhu JMK a 
  • vydané proznačení cyklotrasy dopravním značením přes Meziříčko u Letovic vydané letos. 

Popisky k fotografiím:

  • stav silnice I/43 od křižovatky s přetížením množstvím automobilů (P1090685)
  • přes část Borovou (P1120867, P1150465 upraveno)
  • úzkým úsekem "v kroužkách" vedle meandrů Svitavy a skály (P1120875, P1120878)
  • až po "začátek" Letovic - Slatinka u Letoplastu (P1120892 upraveno)Zpět na všechny proměny

Ambasador projektu:
Modul: Projekty