Nový připravovaný projekt statutárního města Mostu: Naučná cyklostezka krajinou dotčenou těžbou uhlí

Trasa je navržena na územích dotčených těžbou hnědého uhlí jižně, západně a severozápdně vůči zastavěnému území statutárního města Mostu. Je vedena po specificky upravených rekultivovaných plochách a mimo jiné propojuje sportovní areály a rekreační území – golf, dostihovou dráhu Hipodorm Most, vyhlídku nad dolem Vršany, autodrom a rekreační areál u jezera Matylda s cyklo a inline dráhou. Dále pokračuje severním úpatím kopce Hněvín nad silnicí I/13 až k Oblastnímu muzeu Most, kde na ni navazeje cyklotrasa v samostatných cyklopruzích ve vozovce v ulici Chomutovská. Odsud se lze dostat ulicí Hřbitovní k posunutému kostelu Nanebevzetí Panny Marie a k jezeru Most.

Jinak řečeno, trasa začíná na k. ú Skyřice na golfovém hřišti mezi jamkami č. 3 a 5 a vede jižním směrem, napojuje se na cyklotrasu 3111, odbočuje na západ pod tréninkovou dráhu Hipodromu po cyklotrase 3112. Pokračuje západním směrem až k silnici I/27, kterou překonává mimoúrovňově pomocí původního tělesa železniční trati. Na Čepirožských výsypkách se stáčí trasa na sever a vede podél hranice dobývacího prostoru dolu Vršany až k západnímu okraji areálu Autodromu. Následně se trasa napojuje k okružní trase okolo areálu Matylda. Odtud projedete okrajovou částí města Souší a budete pokračovat do města k Oblastnímu muzeu Most.

Trasa pomůže cestám do škol i do práce z okrajové části města Souš do centrální části statutárního města Mostu. Zároveň napomůže cestám z obce Lišnice do Mostu. Zlepší podmínky pro cesty na kole do zaměstnání z jihovýchodní části města Mostu do Čepiroh a Bylan.

Důležitým parametrem je skutečnost, že u areálu Hipodromu se tato cyklostezka napojí na krajskou páteřní „Pánevní cyklotrasu“ č. 66.

Předkládaný projekt přispěje ke zkvalitnění sítě pro cyklodopravu a turismus na území Mostecka i celé Ústecko-chomutovské aglomerace vlivem propojení s ostatními cyklotrasami. Projekt je provázán s dalšími záměry města Mostu v cestovním ruchu, např. ve vztahu k jezeru Most, zónám Matylda a Benedikt, Hněvínu či FUN PARKU v centrálním parku Šibeník. Řada projektů se realizovala již v letech 2016-2022. Významná vazba je s projekty v oblasti cyklomobility. Projekt má vazbu s předkládanými budoucími projekty Cyklotrasa Most-Havraň, Znovuzrození parku Střed v Mostě, Rekonstrukce knihovny v objektu REPRE Most, Revitalizace veřejného prostranství sídliště Pod Lajsníkem v Mostě, Rozšíření přestupního terminálu u vlakového nádraží v Mostě. Ty mají za cíl zatraktivnění města Mostu pro občany i turisty, některé i zkvalitnění sítě cyklotras.

Specialitou trasy je místo, kde z jedné strany cyklostezky pokračuje těžba uhlí a na straně druhé jsou již vinice.Zpět na všechny proměny

Ambasador projektu:
Modul: Projekty