Ambasadoři jsou aktivní lidé v místních komunitách, politici a úředníci, které spojuje zájem o téma šetrné a udržitelné mobility. Lidé mohou mít různý pohled na svět, různé názory. Ale všechny spojuje zájem o své nejbližší okolí a vize, kterou vyjadřuje Výzva CityChangers 2030

Jan Paparega

primátor Mostu

Jsem ambasadorem projektů

Ulice Slovenského národního povstání přívětivější pro cyklisty a chodce

Ulice Slovenského národního povstání v Mostě bývala dopravně velmi nepřehledná a potenciálně nebezpečná hlavně pro cyklisty a chodce. Město se proto rozhodlo k její kompletní rekonstrukci.  Z každé...

Šibeník – centrální park města

Park Šibeník byl od počátku budování nového Mostu koncipován jako centrální park města. Cílem změn v poslední době je proměnit jej v atraktivní a hojně využívaný veřejný prostor...

Nový připravovaný projekt statutárního města Mostu: Naučná cyklostezka krajinou dotčenou těžbou uhlí

Trasa je navržena na územích dotčených těžbou hnědého uhlí jižně, západně a severozápdně vůči zastavěnému území statutárního města Mostu. Je vedena po specificky upravených rekultivovaných...

Něco o mně

Jan Paparega byl primátorem města Mostu zvolen 20. listopadu 2018. Tuto funkci zastává již druhé volební období, ale zkušenosti s komunální politikou sbíral už jako zastupitel v letech 2010 až 2014.  Je členem politického hnutí ProMost. Mostecký rodák Jan Paparega je absolventem místního víceletého gymnázia, vysokoškolské vzdělání pak získal na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Po složení advokátních zkoušek pracoval jako samostatný advokát. Mezi jeho záliby patří rodina a všechny druhy sportu. Cítí se být mosteckým patriotem. „Narodil jsem se v Mostě a žije tu celá moje rodina. Most je místem, které si zaslouží rozvoja péči mladých lidí, kteří se tu narodili a chtějí tu žít,“ říká mostecký primátor Jan Paparega.

Modul: Ambasadoři


Popis ambasadorů je podporován v rámci projektu Danube Cycle Plans (Policies, plans and promotion for more people cycling in the Danube region), který je podpořen z Evropských fondů (EFRR, NPP).