Komunitní cyklologistické centrum

Cílem je vytvořit příjemné místo, pro relax a služby spojené s cyklistickou logistikou.

Okolo 60 % všech cest v městských oblastech je uskutečňováno za účelem přepravy zboží. Toto překvapující číslo se týká jak přepravy zboží jak v nákladních vozech, tak také denních přeprav zboží jednotlivci do domácnosti. Velká část tohoto nákladu se přepravuje s využitím motorové dopravy, která je spojena s výrazným zatížením životního prostředí (hluk, vibrace, znečištění ovzduší, poškození historických budov, kongesce). Řada měst už dnes pracuje na změně směrem k udržitelnějšímu modelu přepravy nákladu.

Nevyužitý potenciál pro rozvoj cyklologistiky dokládají údaje sdružení EPOMM (EPOMM, 2012), které uvádí, že až 42 % motorizovaných cest v městských oblastech by mohlo být nahrazeno cyklologistikou (což odpovídá až 25 % všech cest).

V Praze funguje několik přepravních společností, které už dnes využívají k přepravě nákladní kola. Zatím ale chyběly vhodné prostory v širším centru, kde by bylo možné parkovat, dobíjet a servisovat nákladní kola, stejně jako překládat zásilky.

Spojili jsme se zakladatelem Bajkazylu v Praze, který myšlenky cyklistické logistiky dlouhodobě podporuje a jeho podniky napříč ČR nákladní kola využívají již desítky let pro vlastní potřeby. Konkrétně jsme začali řešit zpřístupnění prostor v jím pronajatém objektu v Praze na Štvanici, včetně příjezdové cesty. Dále jsme začali stavět fotovoltaickou elektrárnu pro dobíjení elektrocargokol, aby i to minimum energie, kterou cargokola proti ostatní konvenční dopravě spotřebuje, měla nezávislý a obnovitelný zdroj. Na projektu pracuje spousta dobrovolníků, kteří netuší, jestli se jím někdy jejich vložená energie a prostředky někdy vrátí. Důležitější však pro ně je, aby jejich město bylo příjemnější pro život. Někteří z nich už nyní (i v době krize) mají pár hodin týdně práci jako cyklokurýři, čemuž říkáme „cykloterapie“ ke stávajícímu zaměstnání třeba někde v kanceláři.Zpět na všechny proměny

Ambasador projektu:
Modul: Projekty