Lávka pro pěší a cyklisty u ZOO Hodonín

Cena Projekt přihlášený do soutěže Cena Víta Brandy .

Lávka pro pěší a cyklisty byla otevřena v prosinci 2021 v místě nebezpečného křížení stezky se silnicí I/55 u ZOO, kde se v minulosti stalo několik tragických nehod. Místo je navíc velmi frekventované, a kromě maminek s kočárky je výchozím bodem také pro sportovce a cyklisty směřující do Bojanovic nebo Mutěnic. Stavební práce byly zahájeny v září 2021 úpravou terénu včetně nezbytného kácení dřevin. Následovala výstavba opěr, středního pilíře a postupné budování náspů včetně prací na propustku. Poté byla osazena samotná nosná konstrukce dřevěné lávky. Závěrečná etapa spočívala v dodělání asfaltové stezky a na jaře se zde počítá ještě s výsadbou stromů a zeleně.

Nová lávka v Hodoníně převede bezpečně cyklisty i chodce do lesa. 

Otázka budoucnosti lávky souvisí s plánovanou stavbou dálnice, jejíž termín zatím není znám. „Kdyby se výstavba dálnice přiblížila, lávka je ze dvou segmentů, které se dají rozdělat a její využití je potom plánováno třeba v Rybářích přes staré rameno Moravy. Takto nadčasově připravené to bylo od samotného začátku, takže není to jednoúčelová stavba,“ zdůraznil starosta Libor Střecha. Zároveň také poděkoval všem, kteří se na výstavbě podíleli. Celkové náklady stavby dosáhly částky 27,039 mil Kč.

Foto: archiv města Hodonín

Shrnutí
  • Charakteristika: Hodonín – přemostění silnice I/55 – lávka pro cyklisty a chodce
  • Investor: Město Hodonín 
  • Autorský tým DUR: PP projekt Hodonín s.r.o.,
  • Gereální dodavatel: Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava
  • Realizace: Únor 2022

Projekt byl přihlášený do soutěže o Cenu Víta Brandy 2022. Jejím cílem je ocenit dobré změny ve veřejném prostoru, které vedou k rozvoji komunitního života a podpoře zdravého životního stylu. Soutěž pořádá Partnerství pro městskou mobilitu, z. s., a přihlášené projekty vyhodnocuje nezávislá porota. Více o soutěži zde.

Detaily najdete v přihlášce do soutěže Cena Víta Brandy 2022, která je s veškerými podrobnostmi ke
stažení ZDE.

Vizualizace z projektu:

Vizualizace nové lávky. Foto: Studie PP Projekt Hodonín s.r.o.Zpět na všechny proměny

Ambasador projektu:

Dalibor Novák

Dalibor Novák

Hodonín, odbor rozvoje města

Modul: Projekty