Jičínem pěšky a na kole

Jičín

Řešení

Projekt by měl zlepšit postavení chodců a cyklistů v centru Jičína tak, aby proporce využití veřejných prostor byla vyvážená.

Jde o lepší organizaci dopravního prostoru (rozšíření chodníků, nová organizace parkování vozidel, jasné vymezení bezpečných tras pro chodce a cyklisty).

Problém se týká veřejných prostranství v centru města (vnitřní část Valdštejnova náměstí a přilehlé ulice, zejména ulice Palackého). Prostranství mají nevhodně vyvážený prostor pro automobilovou, pěší a cyklistickou dopravu. Hlavní dopravní trasy „obsadila“ automobilová doprava a pro bezpečný pohyb zranitelnějších účastníků pěší a cyklistické dopravy nezbývá dostatek prostoru. Vycházeli jsme z reakcí občanů, které byly součástí dotazníku pocitových map a také ze zkušenosti z provozu, kdy v ranních špičkách není veřejný prostor pro pohyb chodců a cyklistů vhodně řešen a dimenzován. Na toto téma aktuálně připravujeme detailní průzkumy dopravního chování.

Informace byly zpravované k 16. 4. 2020.Zpět na všechny proměny

Ambasador projektu:

Radek Jiránek

Radek Jiránek

architekt města Jičín

Modul: Projekty