Ambasadoři jsou aktivní lidé v místních komunitách, politici a úředníci, které spojuje zájem o téma šetrné a udržitelné mobility. Lidé mohou mít různý pohled na svět, různé názory. Ale všechny spojuje zájem o své nejbližší okolí a vize, kterou vyjadřuje Výzva CityChangers 2030

Radek Jiránek

architekt města Jičín

Uvozovky
Středem města je člověk.

Jsem ambasadorem projektů

Jičínem pěšky a na kole

Řešení Projekt by měl zlepšit postavení chodců a cyklistů v centru Jičína tak, aby proporce využití veřejných prostor byla vyvážená. Jde o lepší organizaci dopravního prostoru...

Výstava a Palackého ulice

Palackého ulice, jindy rušná a obsazená z velké části parkujícími automobily, se proměnila v zónu s posezením, parkováním pro jízdní kola a stromy. To vše bez změny dopravního režimu....

Něco o mně

Mládí jsem trávil hlavně v areálu TJ Bohemians Praha a Podolí. Po sportovní škole začínám malovat, zajímám se o umění a architekturu, kterou absolvuji na nově vznikající fakultě v Liberci. Aktuálně žiji početnou rodinou a architekturou v Jičíně. Jsem architektem města. Je mi blízké téma mobility, jelikož mě netěší vzhled center většiny českých měst, která jsou navrhována hlavně pro auta. Přál bych si v jádrech našich měst víc prostoru pro běžný život, pro pěší a cyklisty, nejen všudypřítomné a „opuštěné“ zaparkované automobily.

Modul: Ambasadoři


Popis ambasadorů je podporován v rámci projektu Danube Cycle Plans (Policies, plans and promotion for more people cycling in the Danube region), který je podpořen z Evropských fondů (EFRR, NPP).