Plány na výstavbu cyklostezek do roku 2023: souhrnné informace za Karlovarský kraj

Karlovarský kraj

Přehled byl zpracován na základě výzvy sbírat projektové dokumentace na výstavbu cyklostezek pro Národní plán obnovy. Do celkového součtu jsou zahrnuty jen projekty, u kterých se předpokládá realizace do konce roku 2023, kde se již pracuje na projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí, nebo stavební povolení. Více informací je dostupné na webovém portále spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.

Zdroj: Karlovarský kraj

1) Cyklostezka Ohře

Pomezí nad Ohří - Cheb, Am.ulice

4,68km

vydané stavební povolení (v rámci projektu Zážitek v přírodě) - jen tento projekt je zahrnut do celkové kalkulace pro Národní plán obnovy. Poznámka: náklady byly vypočteny odhadem 4,68 km * 10,0 mil. Kč

Dasnice - Šabina- Černý Mlýn -Hlavno

4,41km

Jen plán

Drahovice -Dalovice

0,99km

Dalovice - Výletní KV

1,74km

Výletní KV - Všeborovice

1km

Dalovice -Všeborovice

3,73Km

Plán na dalších 6 úseků

30,18 km

Šemnice - Stráž nad Ohří

Tyto úseky jsou zvlášť důležité pro dokončení cyklostezky Ohře k hranicím Ústeckého kraje

2) Další úseky, které je potřeba prioritně vyřešit z hlediska bezpečnosti cyklistů

1. Propojení Dolního Žandova a Kynžvartu, kde cyklisté musí jezdit po frekventované silnici I/21

Poslední nedořešený úsek.

https://mapy.cz/s/gesesofaho

2. Propojení Staré Chodovské a Vřesové

https://mapy.cz/s/famulajeve

3. Cyklostezka Svatava

Jedná se o propojení Sokolova a Kraslic.Byla zpracována studie, která je na úřadě ve Svatavě.

https://mapy.cz/s/jopunubeda

4. Propojení Lomnice a D. Niv

https://mapy.cz/s/mesujabaja

5. Cyklostezka Teplá

P. Hálková (bývalá starostka Bečova) nechala již zpracovat studii cyklostezky.

https://mapy.cz/s/cozuvemesa

6. Cyklostezka Bystřice

 Propojení mezi CS Ohře přes Ostrov do Perninku. Několik úseků je už hotových, ale chybí ty stavebně nejtěžší a také nejdůležitější úseky:             Ohře - Ostrov , Merklín - Pernink

https://mapy.cz/s/cabacetafaZpět na projekty

Hledá se ambasador.

Modul: Projekty