Jihomoravský kraj - plány na výstavbu cyklostezek

Jihomoravský kraj se připojil k celonárodní kampani CykloVize2030, jejíž cílem je podpořit výstavbu ucelené a bezpečné dopravní cyklistické sítě, která pomůže zvýšit bezpečnost na českých cestách. Kraj pomáhá naplňovat CykloVizi2030 prostřednictvím své krajské Cyklostrategie. Přehled plánovaných páteřních cyklotras je možné si prohlédnout na mapovém portále.

Infoormace jsou aktuální k 30. 6. 2022 a budou se aktualizovat v nejbližším možné termínu (předpoklad je do 28. 2. 2023). Jihomoravský kraj také připravuje aktualizaci své krajské Cyklostrategie. Bude dokončena do konce roku 2023.

Zdroj: Jihomoravský kraj

název akce

místo realizace

uzemní řízení

stavební povolení

realizační PD

akce zahájena po 2.2020/ předpokládané zahájení

předpokládané dokončení

předpokládaná cena / tis Kč s DPH

CYKLOSTEZKA SVITAVA – BÍLOVICE NAD SVITAVOU, LÁVKA U MLÝNA – ANENSKÉ ÚDOLÍ A MK ANENSKÉ ÚDOLÍ – SILNICE Č. 374

Bílovice nad Svitavou

začátek roku 2021

konec roku 2021

2021

IV.22

XII.22

22 000

Cyklistická stezka Rebešovice-Bobrava v návaznosti na cyklistickou stezku Brno-Vídeň“

Želešice, Modřice, MČ Brno-Chrlice, Rebešovice

začátek roku 2021

konec roku 2021

2021

V.22

IX.23

27 000

Úsek cyklostezky: BLANSKO - NOVÝ HRAD ADAMOV - na mezinárodní trase EuroVelo9

Blansko, Olomučany, Adamov

začátek roku 2021

konec roku 2021

2021

VII.21

XII.23

150 000

Realizaci části cyklokoridoru, Cyklostezka Brno – Jinačovice – Kuřim, D1, D1A

Rozdrojovice, Jinačovice, Moravské Knínice, Kuřim

začátek roku 2021

konec roku 2021

2021

IV.22

IX.23

37 000

Cyklostezka Meziříčko - Skrchov

Meziříčko, Skrchov

ANO

ANO

2020

IV.21

XI.21

 

Lávka pro pěší a cyklisty přes řeku Moravu

Rohatec

do poloviny roku 2021

do poloviny roku 2022

 

XI.22

XII.23

50 000

Cyklostezka Kuřim-Česká

Kuřim, Česká

2021

2022

2022

IV.23

XII.23

40 000

Údolím Ponávky

 

2021

2022

2022

IV.23

XII.23

69 000

Město Blansko

Stezka pro cyklisty, Blansko - Ráječko, část ISAN-PYROTEK

2020

2020

2020

VI.21

VI.22

1 642

Město Hodonín

Hodonín – přemostění silnice I/55 – lávka pro cyklisty a chodce

2020

2020

2020

VII.21

X.22

viz město Hodonín

Obec Sudoměřice

Propojení dálkových cyklotras č. 46 a č.47 u Výklopníku v Sudoměřicích

2020

2020

2020

VII.21

XI.22

750

Obec Dobré Pole

Cyklostezka Dobré Pole – propojka Moravské vinné a EuroVelo 9

2020

2020

2020

VII.21

XII.22

2 847

Celkem

400 239

Tabulka - Připravenost na financování cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji

Poznámka - počet km nebyl dodán a tak byl proveden odhad, a to na základě výpočtu 1 km = 10,0 mil. Kč

Zdroj: Jihomoravský kraj 10/2020

Aktualizace: 6. 2. 2021Zpět na všechny proměny

Hledá se ambasador.

Modul: Projekty