Ambasadoři jsou aktivní lidé v místních komunitách, politici a úředníci, které spojuje zájem o téma šetrné a udržitelné mobility. Lidé mohou mít různý pohled na svět, různé názory. Ale všechny spojuje zájem o své nejbližší okolí a vize, kterou vyjadřuje Výzva CityChangers 2030

Gabriela Lněničková

radní městské části Praha-Suchdol

Jsem ambasadorem projektů

Dopravní terminál Výhledy

V severozápadním segmentu pražské aglomerace probíhá v posledních letech intenzivní nová výstavba. Nároky na mobilitu (počet cest na osobu) se výrazně zvýšily za posledních 15 let,...

Něco o mně

Za mě mluví moje práce. 

Modul: Ambasadoři


Popis ambasadorů je podporován v rámci projektu Danube Cycle Plans (Policies, plans and promotion for more people cycling in the Danube region), který je podpořen z Evropských fondů (EFRR, NPP).