Ambasadoři jsou aktivní lidé v místních komunitách, politici a úředníci, které spojuje zájem o téma šetrné a udržitelné mobility. Lidé mohou mít různý pohled na svět, různé názory. Ale všechny spojuje zájem o své nejbližší okolí a vize, kterou vyjadřuje Výzva CityChangers 2030

Gabriela Lněničková

zastupitelka městské části Praha-Suchdol

Jsem ambasadorem projektů

Dopravní terminál Výhledy

V severozápadním segmentu pražské aglomerace probíhá v posledních letech intenzivní nová výstavba. Nároky na mobilitu (počet cest na osobu) se výrazně zvýšily za posledních 15 let,...

Akční plán pro řešení dopravy na severozápadě Prahy

Od 1. dubna 2019 do 30. června 2022 se městská část Praha-Suchdol účastnila evropského projektu SMACKER, který byl zaměřen na podporu služeb veřejné hromadné dopravy a motivaci cestujících...

Něco o mně

Za mě mluví moje práce. 

Modul: Ambasadoři


Popis ambasadorů je podporován v rámci projektu Danube Cycle Plans (Policies, plans and promotion for more people cycling in the Danube region), který je podpořen z Evropských fondů (EFRR, NPP).