Gabriela Lněničková

radní městské části Praha-Suchdol

Jsem ambasadorem projektů

Dopravní terminál Výhledy

V severozápadním segmentu pražské aglomerace probíhá v posledních letech intenzivní nová výstavba. Nároky na mobilitu (počet cest na osobu) se výrazně zvýšily za posledních 15 let,...

Něco o mně

Za mě mluví moje práce. 

Modul: Ambasadoři