Měníme města.
Jsme


Pošlete nám svůj příběh

CityChangers - měníme města

Modul: Citáty

PŘÍBĚHY NAŠICH MĚST a OBCÍ

CityChangers je iniciativa ke zlepšení situace v dopravě a jejím plánování. Platforma ukazuje příklady, kdy se podařilo propojit obyvatele s vedením měst a obcí, ale také situace, kde se projekty teprve připravují. Projekty zahrnují například školní ulice, rozhovory s velkými zaměstnavateli, dopravní výchovu, nové cyklostezky, spolupráce měst s žákovskými a studentskými parlamenty, carsharing, chytré parkování či šetrnou logistiku ve městech. 
Inspirujte ostatní

Sdílíme společnou představu, jak budovat a přetvářet města, aby se nám v nich dobře žilo, aby v nich své místo našli mladí lidé, rodiny s dětmi i senioři. Pro tuto představu o naší společné budoucnosti chceme získat podporu a porozumění u všech, kteří k jejímu naplnění mohou svým dílem přispět. Společného cíle chceme dosáhnout vzájemnou komunikací a spoluprací mezi státními i samosprávnými institucemi, občanskými iniciativami i jednotlivci z řad nejširší veřejnosti, jimž není lhostejný svět, ve kterém žijí a žít budou.

Nejlepší způsob, jak se učit a jak se inspirovat, nabízejí konkrétní příklady z praxe. Pravidelně vybíráme nejlepší řešení, která se objevila v českém veřejném prostoru. Představte své úspěšné projekty, které ukazují, že učit se můžeme i od sebe navzájem. Pokud naopak přicházíte s řešením, které teprve na svoji budoucí realizaci čeká, můžete si dát veřejný závazek a svůj projekt přihlásit do kategorie „Podaří se?“
 

Pošlete nám svůj příběhCityChangers - měníme města


NAŠI AMBASADOŘI

Iniciativa CityChangers vznikla seskupením lidí, kterým není jedno jak a kde žijí. Platformu CityChangers netvoří jen politici, ale především aktivní lidé v místních komunitách, které bychom rádi navzájem propojili. Nabízí informace týkající se inovací, technologií, designu ulic, náměstí, bezpečné dopravy, pomáhají s koncepčním plánováním i dobrými příklady ze svých měst…
CityChangers - měníme města

VÝZVA CITYCHANGERS 2030


Městská mobilita se týká každého z nás. Všichni využíváme i budeme využívat dopravní infrastrukturu, cestovat dopravními prostředky, vnímat design veřejného prostoru, přizpůsobovat životní prostředí tomu, jak se pohybujeme. Každý z nás klade na mobilitu jiné nároky podle svých individuálních potřeb, což často vede k obtížně řešitelným, až nebezpečným situacím.

A tady je šance na změnu. Všichni tušíme, že nás čeká hospodářská recese a stát i my, jeho občané, budeme muset šetřit. I v této situaci však musí městská mobilita fungovat. V nových podmínkách bude ještě víc nutné plánovat rozumně, úsporně, bez zbytečně drahých dopravních investic… Přečtěte si celou výzvu CityChangers 2030 a připojte se!

Správný čas na nový start je právě dnes  CityChangers - výzva 2030
Tento webový portál je podporován v rámci projektu Danube Cycle Plans (Policies, plans and promotion for more people cycling in the Danube region), který je podpořen z Evropských fondů (EFRR, NPP).